آخرین مدرک تحصیلی:

خارج فقه و اصول، دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی

آخرین رتبه دانشگاهی:

استادیار

سوابق تدریس:

دروس حوزوی، فقه، اصول

مراکز آموزشی:

مدارس علمیه مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه شهید مطهری، دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

سوابق مدیریتی و اجرایی:

مدیریت گروه فقه دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مدت هفت سال، مدیریت گروه فقه سطح سه مکتب نرجس به مدت سه سال، مدیریت آموزشی مدرسه علمیه امام محمد باقر (علیه السلام)

کسب مقام‌ها و جوائز علمی:

کسب رتبه ممتاز در حوزه علمیه مشهد در چند سال، رتبه اول در آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، چهره برتر استانی حوزه‌ سال 88

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی:

عضوهیئت علمی گروه فقه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، عضو گروه علمی فقه مدرسه علمیه عالی نواب، عضو گروه علمی فقه شورای مدیریت حوزه علمیه مشهد، عضو گروه علمی فقه و مطالعات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در چند سال گذشته

 

سوابق پژوهش:

رساله دکتری: شیخ محمدحسین اصفهانی صاحب فصول و آراء اصولی وی،

پایان نامه کارشناسی ارشد:تطبیق حقوق جزای عمومی موضوعه با فقه شیعه.

مقالات:

نگاهی به وضعیت آموزش فقه در حزوه و بایسته‌های آن

مجله حوزه

شماره 145

 

تبیین اندیشه های ابتکاری صاحب فصول در علم اصول

دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی

شماره 53-54

1380

دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی

فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی

شماره 30

زمستان1391

کیفیت تاثیر علم و جهل در احکام واقعی و ظاهری از دیدگاه امامیه و عامه

فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی

شماره 31

بهار 1392

واکاوی پیوند دانش فقه و علم پزشکی

فصلنامه‌علمی‌پژوهشی فقه و تاریخ تمدن

شماره 23

1389

پیشینه و مفهوم قاعده «مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» در متون فقهی شیعه و اهل سنت

فصلنامه‌علمی‌پژوهشی فقه و تاریخ تمدن

شماره 24

1389

بررسی آئین استماع شهادت

فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی

شماره 32

1392

بررسی علل و عوامل اختلاف فقها

 

 

 

بررسی طبقات قضات در اسلام

 

 

 

نقش علت در ثبات و تغییر احکام

 

 

 

بررسی مسأله تقلید از نظر فقه مذاهب اسلامی

 

 

 

و......

 

 

 

 

 

راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه:

راهنمایی و مشاوره بیش از 45 پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مدرسه علمیه عالی نواب و دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد.