تیزر پذیرش مدرسه علمیه عالی نواب برای سال تحصیلی 98-97